Walne Zebranie Członków Klubu

Zarząd UKŻ „BRAS” zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Klubu, które odbędzie się dnia 09.06.2018r na Przystani Miejskiej przy ul M. Konopnickiej 12. Porządek obrad: Powitanie – I termin godz. 15.30 II termin godz. 15.45 Przedstawienie porządku obrad. Zatwierdzenie porządku

Continue reading