Walne Zebranie Członków Klubu

Zarząd UKŻ „BRAS” zaprasza na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Klubu, które odbędzie się dnia 09.06.2018r na Przystani Miejskiej przy ul M. Konopnickiej 12. Porządek obrad:

 1. Powitanie – I termin godz. 15.30

II termin godz. 15.45

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór prowadzącego i protokolanta obrad.
 4. Wybór komisji: skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
 5. Przedstawienie sprawozdania za rok 2017
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 r
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 1. Wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Młodzieży.
 2. Informacja o XI edycji Łarpia Sail Festiwal – Jerzy Nędzusiak
 3. Zamierzenia w r 2018
 4. Wolne wnioski
 5. Dyskusja
 6. Zakończenie obrad

 

 

Posted under: Aktualności

Comments are closed.