Kontakt

Uczniowski Klub Żeglarski „Bras”

ul. M. Konopnickiej 12

72-010 Police

Krzysztof Kwietniewski – prezes zarządu, tel: 501 171 636.

Marek Dybiżbański – sekretarz,

E – mail: braspolice@gazeta.pl

Nr naszego konta: PKO S.A. I/O w Policach

82 1240 3943 1111 0000 4136 3553

Statut UKŻ Bras

Kandydaci na członków Klubu powinni złożyć wypełnioną deklarację, której druk można pobrać poniżej:

Deklaracja